Lage instruksjoner

Bilde av en som lager instruksjoner

De fleste lærer lettere det de ser enn det de bare hører. Det man ser i form av bilder og film, husker man gjerne spesielt godt. Dette gjelder i stor grad mennesker med utviklingshemning, ikke minst de med Down syndrom.

Her forklares de viktigste retningslinjene for lettlest og lett forståelig informasjon og hvordan man i praksis kan lage gode skriftlige instruksjoner med bilder i Power Point. Det gis et par eksempler på instruksjoner for mennesker med utviklingshemning i hvordan de selv kan bruke ressurser og utstyr for å få til digital hjemmetrening.