Videokontakt

Ung mann har videokontakt med sin venninne

Det fins en rekke ulike videosamtale- eller videomøteverktøy. De som ble nevnt av respondentene i spørreundersøkelsen i prosjektet «Hjemmetrening og videokontakt» våren 2021, er omtalt nærmere her. Det fins også en rekke andre applikasjoner som kan brukes til videosamtaler, som Whereby (se litt nedover i artikkelen), Google Hangouts og Houseparty, men som vi ikke omtaler nærmere på dette nettstedet.

For noen videomøteverktøy fins det én versjon beregnet på privatpersoner og en til mer profesjonell bruk hvor svært mange kan delta. Det gjelder bl.a. Skype, Microsoft Teams og Zoom. For disse verktøyene er versjonene beregnet til privatbruk gratis.